RECUPEREM present a la 3JVE

Logo Recuperem- 1OK

RECUPEREM és un projecte arxivístic, cultural i didàctic, plantejat per a donar a conéixer el patrimoni documental a l’Arxiu Municipal de Vila-real. Els integrants que el conformen són els historiadors i humanista Cristian Pardo, Gracia Ripollés i Ernest Peset. El que pretenem amb el nostre treball és agilitzar els mètodes de recerca d’informació a partir de la creació de bases de dades, millorar la conservació de la documentació mitjançant la digitalització i difondre la nostra cultura i tradicions amb la creació de materials didàctics i visites guiades personalitzades.

Amb aquestes eines, RECUPEREM té com a objectiu final reforçar la transparència informativa, posar en valor el nostre patrimoni i preservar-ho de manera eficaç.

El nostre projecte va començar quan vam decidir plantejar les nostres idees en les jornades de Vilaemprèn de 2015 i posar-ho en pràctica a partir de setembre de l’any passat. La nostra activitat consisteix en la creació de sistemes electrònics de recerca específics per a documentació oficial (pública o privada) i també en donar difusió al patrimoni documental mitjançant tallers, visites i exposicions.

Els objectius que ens marquem amb el projecte de RECUPEREM són arribar a constituir-nos en una empresa que puga oferir aquests serveis tant en un àmbit local com provincial a institucions públiques i privades que vulguen millorar i agilitzar la gestió dels seus documents o que desitgen donar-los a conéixer.

Considerem que la innovació és un dels pilars de la nostra tasca donat que estem fent servir eines tecnològiques avançades per a poder crear aquests cercadors i digitalitzar els continguts documentals. A més posem a l’abast de la ciutadania aquests coneixements mitjançant metodologies innovadores i visualment molt cridaneres.

La jornada Vilaemprèn és un dels punts que culmina la nostra tasca, ja que ens dóna l’oportunitat de donar a conéixer el nostre producte i ens ajuda a difondre’l. També considerem que aquesta jornada ens permet interactuar amb altres empreses o projectes que estan en una situació semblant a la nostra amb la consegüent posada en comú d’idees, contactes i expectatives de futur.

Los tres recuperem

                                                  Logo Recuperem- 1OK

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s