FUNDACIÓN GLOBALIS present a la 3JVE

 Al punt ASSESSORA’T ens acompanyarà l’entitat FUNDACIÓN GLOBALIS, a qui us podeu adreçar durant tot el dia per a informar-vos.

Globalis aquest any ens aproparà a les 10 del matí una taula rodona als guanyadors de la darrera edició dels premis que la Fundació convoca cada any i que ens mostren les empreses més punteres de diferents sectors.

This slideshow requires JavaScript.

FUNDACIÓ GLOBALIS

INNOVAR – LIDERAR – EMPRENDRE

Fundació privada sense ànim de lucre que naix amb la missió d’impulsar la creació de riquesa sostenible a Vila-real i la seua zona d’influència a través de la innovació i l’emprenedoria. La Fundació Globalis té la vocació de convertir la innovació i l’emprenedoria en l’eina crítica per a la creació de valor en la societat.

La Fundació Globalis pretén dinamitzar la ciutat i la seua àrea d’influència des d’una perspectiva global amb un nou model d’innovació 360º.

Línies de treball

Les activitats que organitza Globalis s’estructuren al voltant de quatre gran àrees :

Innovació : accions orientades a start – ups , pymes i professionals amb l’objectiu d’impulsar i posar en marxa noves iniciatives empresarials innovadores.

Emprenedoria : contribuir a transmetre una cultura emprenedora entre diferents col·lectius socials , perquè puguen donar resposta a les seves aspiracions com a ciutadans i professionals en un futur immediat , a més d’influir de manera positiva en el seu entorn .

Millora de l’ocupabilitat : incrementar les oportunitats laborals de tots els joves , posant en valor la formació , l’esforç , els valors i l’actitud per fer-se un lloc en el mercat de treball.

Qualitat de vida , salut , nutrició i esport : potenciar i transformar les indústries i activitats econòmiques, enfocant cap a altres sectors econòmics com són els relacionats amb la salut , la nutrició i l’esport.

_______________________________________________

FUNDACIÓN GLOBALIS

 INNOVAR – LIDERAR – EMPRENDER

Fundación privada sin ánimo de lucro, que nace con la misión de impulsar la creación de riqueza sostenible en Vila-real y su zona de influencia a través de la innovación y el emprendimiento. La Fundación Globalis tiene la vocación de convertir la innovación y el emprendimiento en la herramienta crítica para la creación de valor en la sociedad.

La Fundación Globalis pretende dinamizar la ciudad y su área de influencia, desde una perspectiva global con un nuevo modelo de innovación 360º.

Líneas de trabajo

Las actividades que organiza Globalis se estructuran en torno a cuatro grande áreas:

Innovación: acciones orientadas a start-ups, pymes y profesionales con el objetivo de impulsar y poner en marcha nuevas iniciativas empresariales innovadoras.

Emprendedurismo: contribuir a transmitir una cultura emprendedora entre diferentes colectivos sociales, para que puedan dar respuesta a sus aspiraciones como ciudadanos y profesionales en un futuro inmediato, además de influir de forma positiva en su entorno.

Mejora de la empleabilidad: incrementar las oportunidades laborales de todos los jóvenes, poniendo en valor la formación, el esfuerzo, los valores y la actitud por hacerse un hueco en el mercado de trabajo.

Calidad de vida, salud, nutrición y deporte: potenciar y transformar las industrias y actividades económicas, enfocándolas hacia otros sectores económicos como son los relacionados con la salud, la nutrición y el deporte.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s